www.9822.com【周周彩金】www.9058.com

欄目分類︰小提琴基礎教程   發布日(ri)期︰2020-03-31   瀏覽(lan)次wen)span id="hits">次 來源︰音樂(le)之家(jia)

 如果利用三個把位完成音階演奏(zou)
 
 
 
 第一把位是小提​琴的GDAE

 

 1指(zhi)1指(zhi)1指(zhi)1指(zhi)

 

 2指(zhi)2指(zhi)2指(zhi)2指(zhi)

 

 3指(zhi)3指(zhi)3指(zhi)3指(zhi)

 

 第二(er)把位是小提琴的DAEG

 

 1指(zhi)1指(zhi)1指(zhi)1指(zhi)

 

 2指(zhi)2指(zhi)2指(zhi)2指(zhi)

 

 3指(zhi)3指(zhi)3指(zhi)3指(zhi)

 

 4指(zhi)4指(zhi)4指(zhi)4指(zhi)

 

 第三把位是小提琴的GDAE

 

 1指(zhi)1指(zhi)1指(zhi)1指(zhi)

 

 2指(zhi)2指(zhi)2指(zhi)2指(zhi)

 

 3指(zhi)3指(zhi)3指(zhi)3指(zhi)

 

 4指(zhi)4指(zhi)4指(zhi)4指(zhi)

 

 每個把位都相差五度,第一把位與(yu)第三把位相同,,這樣只需(xu)三個把位就能拉完全部(bu)音階,而不要中間的半音把位一個一個向上移(yi),只需(xu)一次移(yi)四(si)個半音把位就可以

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
相關熱詞︰
搜索推薦
熱門小提琴譜
www.9822.com【周周彩金】www.9058.com | 下一页